20141213_215320

F.F. Millet z drugą żoną Catherine Lemaire i dziećmi w 1854 roku – Dagerotyo, Muzeum Orsey, Paryż