„Aristide Bruant  – poeta i autor tekstów zmarł w tym domu 12 lutego 1925 roku”

 

7 rue Christiani, Paryż, Montmartre.