Impresjoniści i fotografia

Impresjoniści i fotografia

Niezaprzeczalnym jest, że wynalazek fotografii stanowił przełom. Jednym z pierwszych, znanych fotografów paryskich był Nadar. To właśnie zdjęcia jego autorstwa stały się pierwszą tego typu pomocą w  pracy malarzy. Wśród chętnie korzystających z tej nowej możliwości...
Nabiści – prorocy w sztuce

Nabiści – prorocy w sztuce

Mianem Nabistów nazwała się grupa artystów niezadowolonych z akademickiego sposobu szkolenia, pragnących odrzucić reguły akademickiej perspektywy  i dosłownego kopiowania z natury. Artyści chcieli przekazywać poprzez obrazy uczucia, składające się na wewnętrzny świat...