Kościół św. Ludwika

Kościół św. Ludwika – w 1834 roku odbył się w nim ślub Adama Mickiewicza z Celiną Szymanowska. Pannę młodą,
do ołtarza prowadził Julian Ursyn Niemcewicz.