Maria SkłodowskaCurie z córkamistarszą Irene i młodszą Eve 1908 r

Maria SkłodowskaCurie z córkami: starszą Irene i młodszą Eve 1908 r