Blog

Ray Ventura

Ray Ventura był liderem francuskiego zespołu jazzowego i odegrał znaczącą rolę w popularyzacji jazzu w latach 30-stych XX wieku we Francji.