Coco Chanel

Coco Chanel

  Gabrielle Chanel przyszła na świat 18 sierpnia 1883 roku w przytułku dla ubogich w Saumur. Po urodzeniu jej nazwisko zostało zapisane jako „Chasnel”. Wyjaśnieniem tego może być literówka urzędnika, ale przypuszcza się też, że było to nazwisko rodowe...