Obraz Gustava Caillebotta. Od pierwszego momentu obserwatora uderza  zdyscyplinowanie perspektywy. Przestrzeń jest tak radykalnie zwężona, że sylwetki prawie się stykają, ale również rozciągnięta jest dość w dal. Para na pierwszym planie wydaje się dość masywna w całej kompozycji. Malarz rozplanowuje architekturę w sposób, w który staje się ona bardzo otwarta dla obserwatora. Odtwarza na obrazie atmosferę dziewiętnastowiecznego Paryża, ,świata wielkiego miasta o wielu obliczach.

„Jest to przyznajmy,arcydzieło Caillebott’a. Namalował on wiele innych ciekawych i ważnych obrazów,  lecz żaden z nich nie jest tak monumentalny, tak złożony i tak urzekający, jak to szerokie skrzyżowanie ulic, przepełnione atmosferą ciepłego i spokojnego, deszczowego dnia”. Kirk Varnedoe 1987

„Ulica paryska w deszczu” 1877, Gustave Caillebotte, Art Institute, Chicago