Victorine Louise Meurent

Przez całe życie wisiało nad nią widmo Olimpii i wciąż musiała udowadniać, że nie jest tylko „tą rudą modelką Maneta, która nie ma oporów przed rozbieraniem się”. Kim była Victorine Maurent?

Victorine Louise Meurent  była francuską malarką oraz modelką pozującą malarzom do ich prac. Dzisiaj znana głównie za sprawą obrazów Edouarda Maneta, a w szczególności tych, które wywołały skandal w swoich czasach, czyli  Śniadanie na trawie czy Olimpia. Z tego też powodu niesłusznie, lecz niestety na długi czas przylgnęła do niej opinia bezwstydnicy i prostytutki. Victorine pozowała również m.in. Edgarowi Degasowi, belgijskiemu malarzowi Alfredowi Stevensowi i innym. Obydwaj wymienieni byli z resztą przyjaciółmi Maneta.

Urodziła się 18 lutego 1844 roku w Paryżu w rodzinie rzemieślników. Zaczęła pozować w wieku szesnastu lat w atelier  Thomasa Couture gdzie też prawdopodobnie uczyła się malarstwa. Dla Moneta po raz pierwszy pozowała do obrazu „Uliczna śpiewaczka”. Jego uwagę przykuła kiedy zobaczył ją na ulicy z gitarą w ręku. Była znana ze swojej filigranowej postury – skąd się też wzięło się jej przezwisko La Crevette (krewetka) oraz z czerwonych włosów.

Victorine Meurent, c. 1865, fotografia z albumu należącego do Édouarda Maneta
Victorine Meurent, c. 1865, fotografia z albumu należącego do Édouarda Maneta

Oprócz tego, że Maurent grała na gitarze, grała również na skrzypcach – udzieliła zresztą lekcji gry na tych instrumentach, oraz śpiewała. Często przebywała na słynnym paryskim placu Pigalle w Café de la Nouvelle Athenes, kultowej kawiarnia bohemy artystycznej, występując przed gośćmi.

Victorine pozowała do obrazów Moneta do wczesnych lat 70-tych,do czasu kiedy to sama zaczęła uczyć się malarstwa. W obszarze jej zainteresowań znalazło się raczej malarstwo akademickie, co z kolei było zaprzeczeniem sztuki uprawianej przez Maneta. Ostatnim obrazem, do którego mu pozowała był „Dworzec Saint-lazare” z 1873 roku.

Trzy lata później, w 1876 roku, Maurent po raz pierwszy oddała swoje obrazy na Salon. I Salon przyjął jej prace na wystawę. Ironią losu jest fakt, że płótna Maneta zostały wówczas odrzucone. Obrazy Victorine były wystawiane w sumie na sześciu Salonach, m.in w 1885 czy 1904 roku.

Victorine Meurent, Niedziela Palmowa, ok. 1880, jedyna praca malarki, która przetrwała do dzisiaj; Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes, Francja
Victorine Meurent, Niedziela Palmowa, ok. 1880, jedyna praca malarki, która przetrwała do dzisiaj; Musée Municipal d’Art et d’Histoire de Colombes, Francja

Ze względów finansowych w dalszym ciągu wspierała się pracą polegającą na  pozowaniu malarzom, chociażby takim artystom jak Norbert Goeneutte, czy Toulouse-Lautrec, który zwykł przedstawiać ją jako Olimpię,

W 1903 roku  Maurent została przyjęta do Société des Artistes Françai przy poparciu ze strony założycieli stowarzyszenia Charlesa Hermann-Leon i Tony’ego Robert-Fleury

W tym czasie znajdowała się już w dość ciężkiej sytuacji finansowej. W 1906 roku opuściła Paryż i przeprowadziła się na jego przedmieścia, do gminy Colombes. Tam w jednym domu zamieszkała z przyjaciółką, są też domysły, że kochanką, Marie Dufour. Zmarła 17 marca 1927 roku. Większość jaj prac spłonęła w późniejszym pożarze domu. Zachował się jedyny obraz zatytułowany Niedziela Palmowa będący obecnie własnością Muzeum w Colombes.

Życie Victorine Meurent’s było inspiracją dla dwóch powieści historycznych, a jej postać pojawiała się w kilkunastu innych pozycjach literackich.

 

 

Źródło: (1) wikipedia.org – tłumaczenie własne; (2) Małgorzata Czyńska, Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów, Kraków 2014.