Wystawa Powszechna, Paryz 1889 rok, Ekspozycja żywności w Pawilonie meksykańskim