Wystawa Powszechna, Paryz 1889 rok, Wejscie na szwajcarską ekspozycję