„Art Nouveau” – Secesja w Paryżu

„Art Nouveau” – Secesja w Paryżu

Styl określany jako secesja przeniknął jako pierwszy do tak wielu dziedzin jak architektura, grafika, rzemiosło artystyczne. W zależności od kraju, w którym się rozwijała możemy spotkać Plakat reklamowy autorstwa Julesa Chereta różne nazwy jak: Stile liberty, modern,...
Jak impresjonizm wyłamał się z Salonu?

Jak impresjonizm wyłamał się z Salonu?

Salony były cyklicznymi paryskimi wystawami, wielkim i jedynym uznanym artystycznym wydarzeniem. Sztywne reguły dotyczące przyjmowanych prac na ekspozycję stały się barierą dla wyłamujących się z powszechnie akceptowanych kanonów młodych malarzy drugiej połowy XIX wieku.

Art deco

Art deco

Styl Art deco – nowa era wzornictwa Art deco, nazwany także stylem “moderne”, jest imponującym zlepkiem sztuki i rzemiosła, wywodzący się z pierwszych lat XX wieku. Styl ten rozwijał są do wybuchu II wojny światowej a szczytowy etap jego rozwoju to...

Realizm

„W połowie XIX wieku krytycy francuscy (miedzy innymi Baudelaire) podnieśli żądanie by w malarstwo rzuciło wyszukane, aluzyjne tematy, a brało wzory wprost z życia. Pojawił się wynalazek fotografii, która fascynowała dokładnością szczegółów, przede wszystkim w...
Akademizm

Akademizm

Akademizm polegał na odwoływaniu się do zasad i ideałów sztuki antycznej oraz renesansowej, a także naśladowaniu dzieł uznanych za doskonałe, preferujący tematykę historyczną, religijną i mitologiczną. Według nauczycieli akademickich, sztuki można się nauczyć, ale...

Druga wystawa impresjonistów 1876 rok

Druga wystawa impresjonistów spowodowała, że jednorazowe przedsięwzięcie przerodziło się w cyklicznie organizowane wernisaże. Pierwsza wystawa impresjonistów zorganizowana w 1874 roku miała na celu zwrócenie uwagi publiki na prace młodych malarzy oraz była szansą na...