Pierwowzór obrazu Czyszczenie ziarna wystawionego przez Jeana Francoisa Milleta w 1848 roku na paryskim Salonie został zakupiony przez ministra spraw wewnętrznych w rządzie tymczasowym Drugiej Republiki, Ledru-Rollina. Obraz obecnie znajdujący się w Muzeum Orsey w Paryżu jest jego repliką.

Na obrazie pokazana jest pełna wysiłku praca chłopa. Dźwiga ciężki kosz podpierając go na swoim kolanie i potrząsa ziarnem wywołując chmurę kurzu wypełniającą stodołę i rzucającą złoty wokół obrazu.

Czyszczenie ziarna, 79,5 cm x 58,5 cm, J.F.Millet, Muzeum Orsey, Paryż

Newsletter

Dołącz do grona subskrybentów!

Witaj w gronie subskrybentów! Do usłyszenia!