Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz od 1832 mieszkał w Paryżu, z przerwą na pobyt w Lozannie (1839), gdzie wykładał literaturę łacińską, oraz w Rzymie (1848), gdzie próbował uzyskać poparcie papieża Piusa IX dla ruchów wolnościowych tzw. Wiosny Ludów.Życie poety w Paryżu było trudne....
Olga Boznańska

Olga Boznańska

Olga była starszą z dwóch córek państwa Boznańskich. Rodzice byli obywatelami Miasta Krakowa. Posiadali kamienicę przy ulicy Wolskiej 21 (dzisiaj Piłsudskiego). Gdy przyszła na świat 15 kwietnia 1865 roku matka – Eugenie Mondant skończyła już 30 lat. Matce...