Studio fotografa Nadara przy 35 boulevard des Capucines w Paryżu przeszło do historii miedzy innymi dlatego, iż to własnie tu odbyła się słynna, pierwsza wystawa impresjonistów.

Poza tym Nadar był najbardziej rozchwytywanym fotografem – portrecistą w Paryżu tamtych lat. Wiele sławnych osobistości przewinęło się przez to miejsce i wiele z nich Nadar uwiecznił na taśmie fotograficznej.

Tak wyglądało to miejsce kiedyś – i dziś:

 

Atelier Nadara, Paryż 1870 rok

Atelier Nadara, Paryż 1870 rok

Atelier Nadara - dziś

Atelier Nadara – dziś