Realizm

„W połowie XIX wieku krytycy francuscy (miedzy innymi Baudelaire) podnieśli żądanie by w malarstwo rzuciło wyszukane, aluzyjne tematy, a brało wzory wprost z życia. Pojawił się wynalazek fotografii, która fascynowała dokładnością szczegółów, przede wszystkim w...